Ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
827182621

Mies
821182727
Nainen
833192514

18-25 vuotta
1425182420
26-35 vuotta
429162527
36-45 vuotta
925172524
46-55 vuotta
620203322
56-65 vuotta
633232315
66 tai vanhempi
1337152313

Alle 4 000 asukasta
410392125
4 000 - 8 000 asukasta
1021152232
8 001 - 30 000 asukasta
633133018
30 001 - 80 000 asukasta
824222818
Yli 80 000 asukasta
928182421

Kansakoulu
622213516
Keski- tai peruskoulu
521182927
Ylioppilastutkinto
1032192316

Ei ammatillista koulutusta
822172627
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
438231719
Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto
616193326
Opistotasoinen ammattikoulutus
621193420
Ammattikorkeakoulututkinto
624232622
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1341151714

Maa- ja metsätalous
310293325
Teollisuus ja rakennustoiminta
620173027
Yksityiset palvelut
1029212218
Julkiset palvelut
730152819
En ole ollut mukana työelämässä
55616159


Johtavassa asemassa toisen palv.
1643131514
Ylempi toimihenkilö
836152515
Alempi toimihenkilö
719213024
Työntekijä
725142925
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
725222719
Maatalousyrittäjä
412245010
Opiskelija
1039161618
Eläkeläinen
733212415
Kotiäiti/koti-isä
23036625
Työtön
1117212823
Muu
71093342

En kuulu
628192620
Kyllä kuulun
926182621

KOK
539192512
SDP
835172316
Perussuomalaiset
2753552
KESK
421243022
Vasemmistoliitto
252821207
Vihreät
254517103
RKP
8664202
Kristillisdemokraatit
128203219
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
27261649
En äänestäisi lainkaan
912182933
En osaa sanoa
418203326
En halua sanoa
526263012

Työväenluokkaan
1121192525
Alempaan keskiluokkaan
320243419
Keskiluokkaan
729182818
Ylempään keskiluokkaan
1237132018
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
726192225

Lataa tiedot .CSV tiedostona: