Suomalaista hyvinvointia eivät niinkään uhkaa ne, jotka haluavat karsia julkisia (valtion ja kuntien) menoja kuin ne, jotka haluavat pitää kaiken ennallaan

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
342921105

Mies
362818116
Nainen
312924105

18-25 vuotta
39361844
26-35 vuotta
243127126
36-45 vuotta
302923107
46-55 vuotta
332921115
56-65 vuotta
35321985
66 tai vanhempi
402717114

alle 4000 asukasta
36292184
4000-8000 asukasta
34292394
8000-30000 asukasta
342822115
30000-80000 asukasta
292922117
yli 80000 asukasta
372917116

Kansakoulu
332622116
Keskikoulu tai peruskoulu
352721116
Ylioppilastutkinto
333319104

Ei ammatillista koulutusta
292823108
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
332720127
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
362622105
Opistotasoinen ammattikoulutus
353020104
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
37341683

Maa- ja metsätalous
47261862
Teollisuus ja rakennustoiminta
373016107
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
40301793
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
273222136
En ole mukana työelämässä
302725107

Uudenmaan lääni
363117115
Turun ja Porin lääni
332823105
Hämeen lääni
342520137
Kymen lääni
352919143
Mikkelin lääni
39292273
Pohjois-Karjalan lääni
39252196
Kuopion lääni
352525114
Keski-Suomen lääni
26352665
Vaasan lääni
33282566
Oulun lääni
313120117
Lapin lääni
282629115

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
38321874
Ylempi toimihenkilö
44331553
Alempi toimihenkilö
323021134
Työntekijä
262923139
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
5327982
Maatalousyrittäjä
51271633
Koululainen tai opiskelija
273024107
Eläkeläinen
322324136
Kotiäiti/-rouva
363415112
Työtön
272828108
Muu
29342980

En kuulu
38291986
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
401224204
SAK
262425159
TVK (tähänastinen tilanne)
313120134
STTK
283323105
AKAVA
38371663
MTK
46291852

KESK
45301652
KOK
5629741
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
41242914
SDP
202825189
SKL
33421933
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1724172419
Vihreät
303417144
Jokin muu
403115104
En äänestäisi lainkaan
332723107
En osaa sanoa
28332694
En halua sanoa
33252994

Työväenluokkaan
2225241512
Alempaan keskiluokkaan
362023147
Keskiluokkaan
363317103
Ylempään keskiluokkaan
52261352
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
33292494

Lataa tiedot .CSV tiedostona: