Euroopan yhdentymisen todellisia vaikutuksia ei tunne kukaan ja sen vuoksi Suomen tulisi edetä asiassa hyvin varovaisesti

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
462911113

Mies
452810134
Nainen
472911102

18-25 vuotta
54211844
26-35 vuotta
333711155
36-45 vuotta
402712174
46-55 vuotta
42328153
56-65 vuotta
463010113
66 tai vanhempi
56241162

alle 4000 asukasta
60231232
4000-8000 asukasta
55261072
8000-30000 asukasta
50299102
30000-80000 asukasta
403313104
yli 80000 asukasta
362911184

Kansakoulu
6124842
Keskikoulu tai peruskoulu
443211103
Ylioppilastutkinto
323112213

Ei ammatillista koulutusta
50251284
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
5924952
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
5228992
Opistotasoinen ammattikoulutus
383510152
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
243214245

Maa- ja metsätalous
7515721
Teollisuus ja rakennustoiminta
462912102
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
382911184
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
413410132
En ole mukana työelämässä
48281194

Uudenmaan lääni
372910185
Turun ja Porin lääni
51271093
Hämeen lääni
423212122
Kymen lääni
5032972
Mikkelin lääni
44311762
Pohjois-Karjalan lääni
402716131
Kuopion lääni
57231082
Keski-Suomen lääni
5033583
Vaasan lääni
5526991
Oulun lääni
5725972
Lapin lääni
46301554

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
23389245
Ylempi toimihenkilö
283213243
Alempi toimihenkilö
423311112
Työntekijä
5130982
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
47269134
Maatalousyrittäjä
828721
Koululainen tai opiskelija
283212217
Eläkeläinen
57241052
Kotiäiti/-rouva
60171164
Työtön
49281282
Muu
323718113

En kuulu
432911124
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
60161284
SAK
54261162
TVK (tähänastinen tilanne)
443310121
STTK
344010132
AKAVA
293212233
MTK
8612110

KESK
6523641
KOK
272814256
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
47288134
SDP
4931992
SKL
69171400
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
5920982
Vihreät
373311134
Jokin muu
442912131
En äänestäisi lainkaan
462410145
En osaa sanoa
393412132
En halua sanoa
51291361

Työväenluokkaan
5827941
Alempaan keskiluokkaan
4731992
Keskiluokkaan
442911123
Ylempään keskiluokkaan
263013255
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
472710113

Lataa tiedot .CSV tiedostona: