Suomessa tarvittaisiin kokonaan uudentyyppisiä poliitikkoja, sillä nykyisten puoluejohtajiemme ajattelu on vanhentunutta eikä anna vastauksia ajankohtaisiin ongelmiin

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
44331282

Mies
43341192
Nainen
45321362

18-25 vuotta
431118110
26-35 vuotta
46351071
36-45 vuotta
46351170
46-55 vuotta
45361161
56-65 vuotta
44321093
66 tai vanhempi
423014103

alle 4000 asukasta
33362154
4000-8000 asukasta
40341473
8000-30000 asukasta
45311292
30000-80000 asukasta
41371181
yli 80000 asukasta
4832982

Kansakoulu
43291484
Keskikoulu tai peruskoulu
45351181
Ylioppilastutkinto
44361181

Ei ammatillista koulutusta
44301474
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
45311282
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
46321172
Opistotasoinen ammattikoulutus
44351281
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
39391191

Maa- ja metsätalous
293418126
Teollisuus ja rakennustoiminta
48311081
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
47331171
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
41381181
En ole mukana työelämässä
44321472

Uudenmaan lääni
4834962
Turun ja Porin lääni
49261563
Hämeen lääni
433410111
Kymen lääni
5327863
Mikkelin lääni
50301280
Pohjois-Karjalan lääni
403410131
Kuopion lääni
46331262
Keski-Suomen lääni
36401292
Vaasan lääni
343715112
Oulun lääni
35341892
Lapin lääni
41371650

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4835871
Ylempi toimihenkilö
393513111
Alempi toimihenkilö
46351071
Työntekijä
46331251
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
4731874
Maatalousyrittäjä
253719136
Koululainen tai opiskelija
43361091
Eläkeläinen
43291483
Kotiäiti/-rouva
45301960
Työtön
53261191
Muu
32471380

En kuulu
46311382
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
52261264
SAK
46321072
TVK (tähänastinen tilanne)
46351172
STTK
42381290
AKAVA
383912101
MTK
213521156

KESK
213021216
KOK
373613121
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
393512122
SDP
4436882
SKL
31313180
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
4831864
Vihreät
52331041
Jokin muu
6526710
En äänestäisi lainkaan
6128911
En osaa sanoa
48321451
En halua sanoa
38391561

Työväenluokkaan
4932962
Alempaan keskiluokkaan
5529941
Keskiluokkaan
393414102
Ylempään keskiluokkaan
423410102
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
43341372

Lataa tiedot .CSV tiedostona: