Ellei ihmiskunta heti ryhdy tehokkaisiin toimiin luonnon saastumisen ehkäisemiseksi, on kaikki kohta jo liian myöhäistä

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
44381062

Mies
39381292
Nainen
4838842

18-25 vuotta
5432070
26-35 vuotta
6425650
36-45 vuotta
4537981
46-55 vuotta
4242762
56-65 vuotta
38391372
66 tai vanhempi
44371152

alle 4000 asukasta
43351551
4000-8000 asukasta
4337973
8000-30000 asukasta
46361051
30000-80000 asukasta
4042781
yli 80000 asukasta
42401062

Kansakoulu
44361152
Keskikoulu tai peruskoulu
44381071
Ylioppilastutkinto
4440872

Ei ammatillista koulutusta
52321032
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
47351062
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
4241872
Opistotasoinen ammattikoulutus
38431072
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
39391092

Maa- ja metsätalous
45321391
Teollisuus ja rakennustoiminta
36391472
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
4042882
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
4341862
En ole mukana työelämässä
5035941

Uudenmaan lääni
45381052
Turun ja Porin lääni
41401061
Hämeen lääni
4140881
Kymen lääni
5131871
Mikkelin lääni
39431260
Pohjois-Karjalan lääni
42401241
Kuopion lääni
4737482
Keski-Suomen lääni
4741541
Vaasan lääni
45311372
Oulun lääni
37391482
Lapin lääni
4935761

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
314010144
Ylempi toimihenkilö
38431072
Alempi toimihenkilö
3846852
Työntekijä
42381062
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
42331562
Maatalousyrittäjä
42341770
Koululainen tai opiskelija
5832550
Eläkeläinen
46351041
Kotiäiti/-rouva
4934692
Työtön
5232772
Muu
37471330

En kuulu
47351061
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
40441022
SAK
4437872
TVK (tähänastinen tilanne)
4243762
STTK
32441480
AKAVA
38421172
MTK
43331770

KESK
43321571
KOK
294611112
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
41401154
SDP
41411042
SKL
6725800
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
4736664
Vihreät
6627232
Jokin muu
4443940
En äänestäisi lainkaan
4338971
En osaa sanoa
4241971
En halua sanoa
44361172

Työväenluokkaan
46371042
Alempaan keskiluokkaan
5232561
Keskiluokkaan
40411072
Ylempään keskiluokkaan
363912103
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
46371061

Lataa tiedot .CSV tiedostona: