Miten seuraavien arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden pitäisi teidän mielestänne korostua maamme poliittisessa päätöksenteossa: Yksilölliset (individualistiset, yksilön merkitystä ja vastuuta korostavat) arvot ja tavoitteet

Hyvin voimakkaasti
Melko voimakkaasti
Vaikea sanoa
Ei kovin voimakkaasti
Ei lainkaan


Koko väestö
24451682

Mies
214618102
Nainen
27451571

18-25 vuotta
21391440
26-35 vuotta
24471584
36-45 vuotta
30491261
46-55 vuotta
23551452
56-65 vuotta
244414121
66 tai vanhempi
22392291

alle 4000 asukasta
19392972
4000-8000 asukasta
23392192
8000-30000 asukasta
22491871
30000-80000 asukasta
234813111
yli 80000 asukasta
29471182

Kansakoulu
173826122
Keskikoulu tai peruskoulu
25481482
Ylioppilastutkinto
3252961

Ei ammatillista koulutusta
20372693
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
204319102
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
24471492
Opistotasoinen ammattikoulutus
27521261
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
32501061

Maa- ja metsätalous
17402682
Teollisuus ja rakennustoiminta
20501692
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
27501191
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
25521281
En ole mukana työelämässä
26392182

Uudenmaan lääni
29471181
Turun ja Porin lääni
22431982
Hämeen lääni
234516102
Kymen lääni
185016102
Mikkelin lääni
234121121
Pohjois-Karjalan lääni
19551571
Kuopion lääni
23422292
Keski-Suomen lääni
20501691
Vaasan lääni
28421871
Oulun lääni
21442263
Lapin lääni
21451890

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
33447111
Ylempi toimihenkilö
26561241
Alempi toimihenkilö
235310110
Työntekijä
20471892
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
30461181
Maatalousyrittäjä
16373381
Koululainen tai opiskelija
35461072
Eläkeläinen
20342692
Kotiäiti/-rouva
303811132
Työtön
27421953
Muu
13582450

En kuulu
26451672
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
203826140
SAK
194320103
TVK (tähänastinen tilanne)
28511270
STTK
234414151
AKAVA
28541151
MTK
12403681

KESK
18432372
KOK
3054940
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
34411621
SDP
174418152
SKL
14671160
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
163922127
Vihreät
3149981
Jokin muu
22531090
En äänestäisi lainkaan
28451662
En osaa sanoa
27471651
En halua sanoa
204223100

Työväenluokkaan
164023133
Alempaan keskiluokkaan
284116111
Keskiluokkaan
22511391
Ylempään keskiluokkaan
3350960
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
28451751

Lataa tiedot .CSV tiedostona: