Vaikuttaako taloudellinen kasvu (olettaen että se jatkuisi vakaana) tiedän nähdäksenne myönteisesti vai kielteisesti seuraaviin asioihin: Aineellinen hyvinvointi elintaso

Vaikuttaa myönteisesti
Ei vaikuta olennaisesti
Vaikuttaa kielteisesti
En osaa sanoa


Koko väestö
681954

Mies
682143
Nainen
701754

18-25 vuotta
292140
26-35 vuotta
741355
36-45 vuotta
761632
46-55 vuotta
711952
56-65 vuotta
681955
66 tai vanhempi
642164

alle 4000 asukasta
602377
4000-8000 asukasta
662144
8000-30000 asukasta
672054
30000-80000 asukasta
711752
yli 80000 asukasta
741643

Kansakoulu
572566
Keskikoulu tai peruskoulu
672153
Ylioppilastutkinto
841032

Ei ammatillista koulutusta
641867
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
642254
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
602743
Opistotasoinen ammattikoulutus
771352
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
851022

Maa- ja metsätalous
543164
Teollisuus ja rakennustoiminta
672152
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
731733
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
741563
En ole mukana työelämässä
681855

Uudenmaan lääni
761642
Turun ja Porin lääni
691755
Hämeen lääni
652064
Kymen lääni
632454
Mikkelin lääni
642264
Pohjois-Karjalan lääni
661944
Kuopion lääni
641973
Keski-Suomen lääni
711933
Vaasan lääni
672043
Oulun lääni
691955
Lapin lääni
592956

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
801530
Ylempi toimihenkilö
831320
Alempi toimihenkilö
711773
Työntekijä
632255
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
682163
Maatalousyrittäjä
572874
Koululainen tai opiskelija
84932
Eläkeläinen
582348
Kotiäiti/-rouva
682120
Työtön
662074
Muu
741358

En kuulu
681945
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
5228102
SAK
642453
TVK (tähänastinen tilanne)
721754
STTK
741661
AKAVA
86832
MTK
553155

KESK
612645
KOK
801531
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
731844
SDP
622365
SKL
811403
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
642082
Vihreät
741293
Jokin muu
761360
En äänestäisi lainkaan
672154
En osaa sanoa
731635
En halua sanoa
642245

Työväenluokkaan
622176
Alempaan keskiluokkaan
592664
Keskiluokkaan
741732
Ylempään keskiluokkaan
821120
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
672055

Lataa tiedot .CSV tiedostona: