Vaikuttaako taloudellinen kasvu (olettaen että se jatkuisi vakaana) tiedän nähdäksenne myönteisesti vai kielteisesti seuraaviin asioihin: Sosiaaliturvan taso/rahoitusmahdollisuudet

Vaikuttaa myönteisesti
Ei vaikuta olennaisesti
Vaikuttaa kielteisesti
En osaa sanoa


Koko väestö
671656

Mies
652065
Nainen
691357

18-25 vuotta
292104
26-35 vuotta
6515512
36-45 vuotta
731655
46-55 vuotta
662074
56-65 vuotta
681836
66 tai vanhempi
661576

alle 4000 asukasta
5818613
4000-8000 asukasta
661776
8000-30000 asukasta
681755
30000-80000 asukasta
671656
yli 80000 asukasta
701655

Kansakoulu
611779
Keskikoulu tai peruskoulu
651954
Ylioppilastutkinto
771345

Ei ammatillista koulutusta
6115711
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
661667
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
622065
Opistotasoinen ammattikoulutus
731752
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
781235

Maa- ja metsätalous
572189
Teollisuus ja rakennustoiminta
661963
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
681846
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
711465
En ole mukana työelämässä
681457

Uudenmaan lääni
711446
Turun ja Porin lääni
641769
Hämeen lääni
651865
Kymen lääni
652433
Mikkelin lääni
6216106
Pohjois-Karjalan lääni
611676
Kuopion lääni
681168
Keski-Suomen lääni
651675
Vaasan lääni
711545
Oulun lääni
672173
Lapin lääni
6518610

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
781532
Ylempi toimihenkilö
761631
Alempi toimihenkilö
691666
Työntekijä
612057
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
661974
Maatalousyrittäjä
5721710
Koululainen tai opiskelija
721458
Eläkeläinen
641369
Kotiäiti/-rouva
701904
Työtön
711663
Muu
6616511

En kuulu
681557
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
4422168
SAK
672064
TVK (tähänastinen tilanne)
681566
STTK
691951
AKAVA
771434
MTK
5721711

KESK
671566
KOK
751443
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
681529
SDP
681746
SKL
781108
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
652063
Vihreät
671775
Jokin muu
692214
En äänestäisi lainkaan
631878
En osaa sanoa
691657
En halua sanoa
601878

Työväenluokkaan
681466
Alempaan keskiluokkaan
661566
Keskiluokkaan
711555
Ylempään keskiluokkaan
721634
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
641958

Lataa tiedot .CSV tiedostona: