Vaikuttaako taloudellinen kasvu (olettaen että se jatkuisi vakaana) tiedän nähdäksenne myönteisesti vai kielteisesti seuraaviin asioihin: Rasitus ja paine työelämässä

Vaikuttaa myönteisesti
Ei vaikuta olennaisesti
Vaikuttaa kielteisesti
En osaa sanoa


Koko väestö
1325507

Mies
1227525
Nainen
1422499

18-25 vuotta
418257
26-35 vuotta
828556
36-45 vuotta
1627477
46-55 vuotta
1426516
56-65 vuotta
1325508
66 tai vanhempi
1422517

alle 4000 asukasta
11245110
4000-8000 asukasta
1127499
8000-30000 asukasta
1324527
30000-80000 asukasta
1126526
yli 80000 asukasta
1724487

Kansakoulu
11215210
Keskikoulu tai peruskoulu
1525487
Ylioppilastutkinto
1527516

Ei ammatillista koulutusta
12234911
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1321538
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1025537
Opistotasoinen ammattikoulutus
1824506
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1433456

Maa- ja metsätalous
825567
Teollisuus ja rakennustoiminta
1227516
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1624526
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
1526497
En ole mukana työelämässä
1224509

Uudenmaan lääni
1726486
Turun ja Porin lääni
13205310
Hämeen lääni
1125519
Kymen lääni
1032485
Mikkelin lääni
1231399
Pohjois-Karjalan lääni
139667
Kuopion lääni
1521498
Keski-Suomen lääni
1126574
Vaasan lääni
1125509
Oulun lääni
1328478
Lapin lääni
1221625

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1432503
Ylempi toimihenkilö
1929454
Alempi toimihenkilö
1424519
Työntekijä
1225517
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1427515
Maatalousyrittäjä
729546
Koululainen tai opiskelija
1228508
Eläkeläinen
13185110
Kotiäiti/-rouva
13194911
Työtön
1322566
Muu
11244716

En kuulu
1422509
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1422484
SAK
1226526
TVK (tähänastinen tilanne)
1722508
STTK
825585
AKAVA
1636424
MTK
427577

KESK
1227487
KOK
1832454
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1124529
SDP
1421538
SKL
17175314
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
823584
Vihreät
1324564
Jokin muu
2125473
En äänestäisi lainkaan
1822516
En osaa sanoa
13264711
En halua sanoa
9215213

Työväenluokkaan
1023538
Alempaan keskiluokkaan
1418567
Keskiluokkaan
1524516
Ylempään keskiluokkaan
1927426
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1226508

Lataa tiedot .CSV tiedostona: