Vaikuttaako taloudellinen kasvu (olettaen että se jatkuisi vakaana) tiedän nähdäksenne myönteisesti vai kielteisesti seuraaviin asioihin: Tulevien sukupolvien elämä ja hyvinvointi

Vaikuttaa myönteisesti
Ei vaikuta olennaisesti
Vaikuttaa kielteisesti
En osaa sanoa


Koko väestö
53181411

Mies
5120179
Nainen
56171112

18-25 vuotta
2114144
26-35 vuotta
5219916
36-45 vuotta
53201410
46-55 vuotta
5221187
56-65 vuotta
55201111
66 tai vanhempi
53161611

alle 4000 asukasta
48171814
4000-8000 asukasta
55191212
8000-30000 asukasta
53181510
30000-80000 asukasta
57161211
yli 80000 asukasta
54201410

Kansakoulu
53151413
Keskikoulu tai peruskoulu
5719128
Ylioppilastutkinto
52221510

Ei ammatillista koulutusta
49171416
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
60151011
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
51191510
Opistotasoinen ammattikoulutus
5918139
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
4628178

Maa- ja metsätalous
45201912
Teollisuus ja rakennustoiminta
5418159
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
5819129
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
52201510
En ole mukana työelämässä
55181212

Uudenmaan lääni
53201411
Turun ja Porin lääni
56151413
Hämeen lääni
57161310
Kymen lääni
52181611
Mikkelin lääni
5519157
Pohjois-Karjalan lääni
48251210
Kuopion lääni
572188
Keski-Suomen lääni
58131412
Vaasan lääni
52171411
Oulun lääni
5322158
Lapin lääni
46231713

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
671895
Ylempi toimihenkilö
5125157
Alempi toimihenkilö
5818139
Työntekijä
53191211
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
5415209
Maatalousyrittäjä
41232012
Koululainen tai opiskelija
49231511
Eläkeläinen
55151114
Kotiäiti/-rouva
6413215
Työtön
5317179
Muu
42112424

En kuulu
54171312
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
5614184
SAK
5320159
TVK (tähänastinen tilanne)
5918811
STTK
5517168
AKAVA
5025149
MTK
39202115

KESK
52201211
KOK
652095
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
48161814
SDP
57181111
SKL
47191914
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
46201910
Vihreät
38203011
Jokin muu
5324166
En äänestäisi lainkaan
54191212
En osaa sanoa
56161113
En halua sanoa
54171313

Työväenluokkaan
51191313
Alempaan keskiluokkaan
5619138
Keskiluokkaan
5918127
Ylempään keskiluokkaan
6016129
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
49191613

Lataa tiedot .CSV tiedostona: