Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vahvistuvan kansallisessa identiteetissämme: En osaa sanoa

KYLLÄ
EI


Koko väestö
391

Mies
491
Nainen
292

18-25 vuotta
061
26-35 vuotta
395
36-45 vuotta
293
46-55 vuotta
393
56-65 vuotta
392
66 tai vanhempi
490

alle 4000 asukasta
392
4000-8000 asukasta
292
8000-30000 asukasta
492
30000-80000 asukasta
491
yli 80000 asukasta
294

Kansakoulu
588
Keskikoulu tai peruskoulu
392
Ylioppilastutkinto
296

Ei ammatillista koulutusta
688
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
391
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
392
Opistotasoinen ammattikoulutus
294
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
196

Maa- ja metsätalous
389
Teollisuus ja rakennustoiminta
590
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
294
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
294
En ole mukana työelämässä
491

Uudenmaan lääni
294
Turun ja Porin lääni
394
Hämeen lääni
292
Kymen lääni
492
Mikkelin lääni
389
Pohjois-Karjalan lääni
194
Kuopion lääni
490
Keski-Suomen lääni
493
Vaasan lääni
288
Oulun lääni
790
Lapin lääni
588

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
297
Ylempi toimihenkilö
294
Alempi toimihenkilö
294
Työntekijä
391
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
195
Maatalousyrittäjä
487
Koululainen tai opiskelija
395
Eläkeläinen
588
Kotiäiti/-rouva
289
Työtön
591
Muu
387

En kuulu
491
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
290
SAK
491
TVK (tähänastinen tilanne)
294
STTK
491
AKAVA
196
MTK
587

KESK
490
KOK
195
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
193
SDP
491
SKL
097
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
491
Vihreät
295
Jokin muu
097
En äänestäisi lainkaan
292
En osaa sanoa
294
En halua sanoa
787

Työväenluokkaan
590
Alempaan keskiluokkaan
689
Keskiluokkaan
193
Ylempään keskiluokkaan
293
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
392

Lataa tiedot .CSV tiedostona: