Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Suomalaisten saavutukset taiteessa, musiikissa ja muotoilussa

KYLLÄ
EI


Koko väestö
1065

Mies
1463
Nainen
768

18-25 vuotta
446
26-35 vuotta
1556
36-45 vuotta
1366
46-55 vuotta
1072
56-65 vuotta
1069
66 tai vanhempi
865

alle 4000 asukasta
1164
4000-8000 asukasta
1359
8000-30000 asukasta
1265
30000-80000 asukasta
1065
yli 80000 asukasta
772

Kansakoulu
1059
Keskikoulu tai peruskoulu
1364
Ylioppilastutkinto
775

Ei ammatillista koulutusta
1355
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1161
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1464
Opistotasoinen ammattikoulutus
972
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
479

Maa- ja metsätalous
1658
Teollisuus ja rakennustoiminta
1464
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1168
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
672
En ole mukana työelämässä
1063

Uudenmaan lääni
971
Turun ja Porin lääni
1066
Hämeen lääni
1166
Kymen lääni
872
Mikkelin lääni
1258
Pohjois-Karjalan lääni
1357
Kuopion lääni
1365
Keski-Suomen lääni
1262
Vaasan lääni
1258
Oulun lääni
860
Lapin lääni
1067

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1169
Ylempi toimihenkilö
876
Alempi toimihenkilö
870
Työntekijä
1362
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1270
Maatalousyrittäjä
1460
Koululainen tai opiskelija
772
Eläkeläinen
957
Kotiäiti/-rouva
468
Työtön
1464
Muu
1371

En kuulu
1263
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1462
SAK
1164
TVK (tähänastinen tilanne)
871
STTK
1171
AKAVA
676
MTK
1757

KESK
1359
KOK
968
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
869
SDP
1065
SKL
1453
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1169
Vihreät
674
Jokin muu
475
En äänestäisi lainkaan
1861
En osaa sanoa
1066
En halua sanoa
965

Työväenluokkaan
1358
Alempaan keskiluokkaan
964
Keskiluokkaan
967
Ylempään keskiluokkaan
478
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1166

Lataa tiedot .CSV tiedostona: