Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Suomalaisen työn ja tuotteiden korkealaatuisuus

KYLLÄ
EI


Koko väestö
274

Mies
275
Nainen
273

18-25 vuotta
050
26-35 vuotta
170
36-45 vuotta
377
46-55 vuotta
280
56-65 vuotta
276
66 tai vanhempi
271

alle 4000 asukasta
174
4000-8000 asukasta
271
8000-30000 asukasta
275
30000-80000 asukasta
274
yli 80000 asukasta
376

Kansakoulu
167
Keskikoulu tai peruskoulu
275
Ylioppilastutkinto
281

Ei ammatillista koulutusta
167
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
271
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
275
Opistotasoinen ammattikoulutus
378
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
280

Maa- ja metsätalous
273
Teollisuus ja rakennustoiminta
375
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
277
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
277
En ole mukana työelämässä
171

Uudenmaan lääni
378
Turun ja Porin lääni
373
Hämeen lääni
175
Kymen lääni
179
Mikkelin lääni
169
Pohjois-Karjalan lääni
070
Kuopion lääni
375
Keski-Suomen lääni
173
Vaasan lääni
169
Oulun lääni
267
Lapin lääni
473

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
080
Ylempi toimihenkilö
381
Alempi toimihenkilö
375
Työntekijä
173
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
280
Maatalousyrittäjä
371
Koululainen tai opiskelija
179
Eläkeläinen
165
Kotiäiti/-rouva
270
Työtön
375
Muu
1174

En kuulu
273
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
274
SAK
373
TVK (tähänastinen tilanne)
277
STTK
280
AKAVA
379
MTK
271

KESK
270
KOK
177
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
176
SDP
273
SKL
067
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
279
Vihreät
179
Jokin muu
178
En äänestäisi lainkaan
476
En osaa sanoa
174
En halua sanoa
372

Työväenluokkaan
170
Alempaan keskiluokkaan
371
Keskiluokkaan
274
Ylempään keskiluokkaan
181
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
275

Lataa tiedot .CSV tiedostona: