Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Ahkeruus, yritteliäisyys

KYLLÄ
EI


Koko väestö
274

Mies
275
Nainen
273

18-25 vuotta
050
26-35 vuotta
170
36-45 vuotta
278
46-55 vuotta
380
56-65 vuotta
277
66 tai vanhempi
271

alle 4000 asukasta
273
4000-8000 asukasta
370
8000-30000 asukasta
274
30000-80000 asukasta
274
yli 80000 asukasta
177

Kansakoulu
267
Keskikoulu tai peruskoulu
275
Ylioppilastutkinto
281

Ei ammatillista koulutusta
266
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
270
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
276
Opistotasoinen ammattikoulutus
378
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
281

Maa- ja metsätalous
173
Teollisuus ja rakennustoiminta
276
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
277
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
276
En ole mukana työelämässä
271

Uudenmaan lääni
279
Turun ja Porin lääni
274
Hämeen lääni
175
Kymen lääni
278
Mikkelin lääni
169
Pohjois-Karjalan lääni
367
Kuopion lääni
375
Keski-Suomen lääni
470
Vaasan lääni
268
Oulun lääni
168
Lapin lääni
176

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
278
Ylempi toimihenkilö
183
Alempi toimihenkilö
375
Työntekijä
173
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
280
Maatalousyrittäjä
173
Koululainen tai opiskelija
377
Eläkeläinen
264
Kotiäiti/-rouva
072
Työtön
276
Muu
579

En kuulu
273
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
274
SAK
274
TVK (tähänastinen tilanne)
376
STTK
280
AKAVA
181
MTK
173

KESK
369
KOK
177
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
176
SDP
174
SKL
067
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
476
Vihreät
377
Jokin muu
376
En äänestäisi lainkaan
277
En osaa sanoa
174
En halua sanoa
273

Työväenluokkaan
170
Alempaan keskiluokkaan
371
Keskiluokkaan
274
Ylempään keskiluokkaan
181
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
275

Lataa tiedot .CSV tiedostona: