Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Aktiivisuus kansainvälisessä yhteistyössä (toiminta YK:ssa, ETYK)

KYLLÄ
EI


Koko väestö
1066

Mies
1265
Nainen
768

18-25 vuotta
446
26-35 vuotta
566
36-45 vuotta
971
46-55 vuotta
1171
56-65 vuotta
969
66 tai vanhempi
1062

alle 4000 asukasta
1560
4000-8000 asukasta
1162
8000-30000 asukasta
1067
30000-80000 asukasta
867
yli 80000 asukasta
871

Kansakoulu
1257
Keskikoulu tai peruskoulu
1167
Ylioppilastutkinto
677

Ei ammatillista koulutusta
958
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1161
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1266
Opistotasoinen ammattikoulutus
873
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
676

Maa- ja metsätalous
1361
Teollisuus ja rakennustoiminta
1464
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
970
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
573
En ole mukana työelämässä
1063

Uudenmaan lääni
972
Turun ja Porin lääni
868
Hämeen lääni
770
Kymen lääni
1268
Mikkelin lääni
1357
Pohjois-Karjalan lääni
1060
Kuopion lääni
1365
Keski-Suomen lääni
965
Vaasan lääni
1258
Oulun lääni
1058
Lapin lääni
1166

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1169
Ylempi toimihenkilö
678
Alempi toimihenkilö
869
Työntekijä
1164
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1468
Maatalousyrittäjä
1361
Koululainen tai opiskelija
575
Eläkeläinen
1055
Kotiäiti/-rouva
666
Työtön
1167
Muu
1174

En kuulu
966
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1660
SAK
1263
TVK (tähänastinen tilanne)
969
STTK
1072
AKAVA
577
MTK
865

KESK
1458
KOK
770
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1464
SDP
867
SKL
1156
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1070
Vihreät
476
Jokin muu
1268
En äänestäisi lainkaan
1268
En osaa sanoa
967
En halua sanoa
1164

Työväenluokkaan
1160
Alempaan keskiluokkaan
1163
Keskiluokkaan
968
Ylempään keskiluokkaan
676
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1167

Lataa tiedot .CSV tiedostona: