Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Pohjoismainen demokratia ja tasa-arvo

KYLLÄ
EI


Koko väestö
670

Mies
770
Nainen
470

18-25 vuotta
050
26-35 vuotta
1160
36-45 vuotta
872
46-55 vuotta
677
56-65 vuotta
672
66 tai vanhempi
469

alle 4000 asukasta
867
4000-8000 asukasta
667
8000-30000 asukasta
671
30000-80000 asukasta
570
yli 80000 asukasta
673

Kansakoulu
464
Keskikoulu tai peruskoulu
770
Ylioppilastutkinto
676

Ei ammatillista koulutusta
563
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
567
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
671
Opistotasoinen ammattikoulutus
873
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
577

Maa- ja metsätalous
668
Teollisuus ja rakennustoiminta
672
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
971
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
574
En ole mukana työelämässä
567

Uudenmaan lääni
675
Turun ja Porin lääni
571
Hämeen lääni
869
Kymen lääni
476
Mikkelin lääni
664
Pohjois-Karjalan lääni
664
Kuopion lääni
969
Keski-Suomen lääni
568
Vaasan lääni
467
Oulun lääni
663
Lapin lääni
572

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1070
Ylempi toimihenkilö
876
Alempi toimihenkilö
573
Työntekijä
470
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
973
Maatalousyrittäjä
767
Koululainen tai opiskelija
773
Eläkeläinen
462
Kotiäiti/-rouva
270
Työtön
771
Muu
876

En kuulu
768
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1066
SAK
570
TVK (tähänastinen tilanne)
673
STTK
676
AKAVA
478
MTK
668

KESK
468
KOK
870
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
573
SDP
570
SKL
364
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
576
Vihreät
575
Jokin muu
674
En äänestäisi lainkaan
871
En osaa sanoa
670
En halua sanoa
768

Työväenluokkaan
468
Alempaan keskiluokkaan
569
Keskiluokkaan
670
Ylempään keskiluokkaan
775
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
771

Lataa tiedot .CSV tiedostona: