Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Suomalaisten koulutus- ja sivistystaso

KYLLÄ
EI


Koko väestö
274

Mies
275
Nainen
173

18-25 vuotta
050
26-35 vuotta
170
36-45 vuotta
278
46-55 vuotta
280
56-65 vuotta
276
66 tai vanhempi
171

alle 4000 asukasta
174
4000-8000 asukasta
270
8000-30000 asukasta
175
30000-80000 asukasta
174
yli 80000 asukasta
376

Kansakoulu
267
Keskikoulu tai peruskoulu
176
Ylioppilastutkinto
281

Ei ammatillista koulutusta
265
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
171
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
176
Opistotasoinen ammattikoulutus
378
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
181

Maa- ja metsätalous
173
Teollisuus ja rakennustoiminta
275
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
277
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
277
En ole mukana työelämässä
271

Uudenmaan lääni
278
Turun ja Porin lääni
175
Hämeen lääni
274
Kymen lääni
180
Mikkelin lääni
169
Pohjois-Karjalan lääni
169
Kuopion lääni
375
Keski-Suomen lääni
371
Vaasan lääni
269
Oulun lääni
267
Lapin lääni
176

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
080
Ylempi toimihenkilö
381
Alempi toimihenkilö
276
Työntekijä
273
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
379
Maatalousyrittäjä
173
Koululainen tai opiskelija
377
Eläkeläinen
165
Kotiäiti/-rouva
072
Työtön
276
Muu
876

En kuulu
174
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
076
SAK
273
TVK (tähänastinen tilanne)
177
STTK
478
AKAVA
379
MTK
271

KESK
369
KOK
177
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
176
SDP
273
SKL
364
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
278
Vihreät
278
Jokin muu
178
En äänestäisi lainkaan
178
En osaa sanoa
175
En halua sanoa
471

Työväenluokkaan
170
Alempaan keskiluokkaan
371
Keskiluokkaan
274
Ylempään keskiluokkaan
082
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
276

Lataa tiedot .CSV tiedostona: