Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme: Tieteellinen ja teknologinen kehittyneisyys

KYLLÄ
EI


Koko väestö
373

Mies
374
Nainen
372

18-25 vuotta
446
26-35 vuotta
566
36-45 vuotta
475
46-55 vuotta
280
56-65 vuotta
376
66 tai vanhempi
469

alle 4000 asukasta
471
4000-8000 asukasta
369
8000-30000 asukasta
373
30000-80000 asukasta
273
yli 80000 asukasta
376

Kansakoulu
465
Keskikoulu tai peruskoulu
474
Ylioppilastutkinto
281

Ei ammatillista koulutusta
563
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
270
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
573
Opistotasoinen ammattikoulutus
279
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
181

Maa- ja metsätalous
471
Teollisuus ja rakennustoiminta
276
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
476
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
376
En ole mukana työelämässä
469

Uudenmaan lääni
378
Turun ja Porin lääni
472
Hämeen lääni
374
Kymen lääni
179
Mikkelin lääni
565
Pohjois-Karjalan lääni
466
Kuopion lääni
474
Keski-Suomen lääni
371
Vaasan lääni
367
Oulun lääni
267
Lapin lääni
572

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
278
Ylempi toimihenkilö
083
Alempi toimihenkilö
276
Työntekijä
471
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
379
Maatalousyrittäjä
569
Koululainen tai opiskelija
377
Eläkeläinen
462
Kotiäiti/-rouva
270
Työtön
573
Muu
579

En kuulu
372
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
868
SAK
372
TVK (tähänastinen tilanne)
376
STTK
181
AKAVA
181
MTK
569

KESK
468
KOK
176
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
573
SDP
373
SKL
364
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
476
Vihreät
674
Jokin muu
178
En äänestäisi lainkaan
476
En osaa sanoa
373
En halua sanoa
273

Työväenluokkaan
368
Alempaan keskiluokkaan
569
Keskiluokkaan
274
Ylempään keskiluokkaan
181
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
474

Lataa tiedot .CSV tiedostona: