Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Vaikka EY-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EY:n ulkopuolella

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2223232011

Mies
2323202013
Nainen
222326199

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
252522209
36-45 vuotta
1827222110
46-55 vuotta
2221232212
56-65 vuotta
2425191911
66 tai vanhempi
2416252012

Alle 4 000 asukasta
1716242120
4 000 - 8 000 asukasta
1717272017
8 000 - 30 000 asukasta
1923242112
30 000 - 80 000 asukasta
272127196
Yli 80 000 asukasta
283017177

Kansakoulu
1521272113
Keski- tai peruskoulu
2120232312
Ylioppilastutkinto
333016147

Ei ammatillista koulutusta
171934216
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1722232016
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2222252011
Opistotasoinen ammattikoulutus
2029192110
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
422413146

Maa- ja metsätalous
1113172929
Teollisuus ja rakennustoiminta
2423241810
Yksityinen palvelutoiminta
2930171410
Julkinen palvelutoiminta
232423238
En ole mukana työelämässä
212227199

Uudenmaan lääni
282918168
Turun ja Porin lääni
2519251712
Hämeen lääni
1723252212
Kymen lääni
282822149
Mikkelin lääni
2518281513
Pohjois-Karjalan lääni
172123298
Kuopion lääni
825252715
Keski-Suomen lääni
1714262122
Vaasan lääni
1519282511
Oulun lääni
2117232711
Lapin lääni
28302488

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
501781015
Ylempi toimihenkilö
273418164
Alempi toimihenkilö
2327231610
Työntekijä
2122252210
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2819221813
Maatalousyrittäjä
411143832
Opiskelija
263418157
Eläkeläinen
1820301513
Kotiäiti/-rouva
192233197
Työtön
141926318
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
1016232921
KOK
4730967
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
312323119
SDP
262821177
SKL
48203632
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
139213617
Vihreät
2428172012
Jokin muu
322719163
En äänestäisi lainkaan
1821232710
En osaa sanoa
202139172
En halua sanoa
1226311812


Lataa tiedot .CSV tiedostona: