Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Vaikka EY-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EY:n ulkopuolella

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2226231611

Mies
2524201614
Nainen
192827159

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
2627201511
36-45 vuotta
243124137
46-55 vuotta
2028211911
56-65 vuotta
2028191419
66 tai vanhempi
1819341710

Alle 4 000 asukasta
1216292217
4 000 - 8 000 asukasta
1923192314
8 000 - 30 000 asukasta
2222271414
30 000 - 80 000 asukasta
242921177
Yli 80 000 asukasta
263221119


Ei ammatillista koulutusta
1620341512
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1522272014
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2124241616
Opistotasoinen ammattikoulutus
2135161611
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
44291691

Maa- ja metsätalous
619292715
Teollisuus ja rakennustoiminta
2726201115
Yksityinen palvelutoiminta
263116169
Julkinen palvelutoiminta
2029221611
En ole mukana työelämässä
2323291410

Uudenmaan lääni
292820139
Turun ja Porin lääni
2425191911
Hämeen lääni
2030231115
Kymen lääni
30302198
Mikkelin lääni
2113381513
Pohjois-Karjalan lääni
133125223
Kuopion lääni
1621311613
Keski-Suomen lääni
1422252511
Vaasan lääni
1820211817
Oulun lääni
1626202214
Lapin lääni
1723381013

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
432311911
Ylempi toimihenkilö
31381683
Alempi toimihenkilö
1930191913
Työntekijä
1726251517
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2626181810
Maatalousyrittäjä
020293512
Opiskelija
283024126
Eläkeläinen
2118311512
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
2129211512
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
2622211514
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1139181418
SAK
1723281813
STTK
243520108
AKAVA
353016133
MTK
02036339

KESK
829242115
KOK
4931954
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
253021148
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1618202718
Vihreät
262823157
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
202030918
En osaa sanoa
1627291611
En halua sanoa
822341915


Lataa tiedot .CSV tiedostona: