Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Maataloudesta murehtiminen ei ole EY-kysymyksessä järkevää, koska maataloutemme joutuu väistämättä remonttiin ilman EY-jäsenyyttäkin

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2431141811

Mies
3029131512
Nainen
1833152110

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
2427141915
36-45 vuotta
252914228
46-55 vuotta
2929111613
56-65 vuotta
293412158
66 tai vanhempi
1737102213

Alle 4 000 asukasta
1714162624
4 000 - 8 000 asukasta
1427182316
8 000 - 30 000 asukasta
2331142011
30 000 - 80 000 asukasta
283513139
Yli 80 000 asukasta
323610157


Ei ammatillista koulutusta
2027152313
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1732161913
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2525182013
Opistotasoinen ammattikoulutus
3132101610
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
294211133

Maa- ja metsätalous
1116102929
Teollisuus ja rakennustoiminta
332814168
Yksityinen palvelutoiminta
333191413
Julkinen palvelutoiminta
203513229
En ole mukana työelämässä
2332171610

Uudenmaan lääni
333313137
Turun ja Porin lääni
2628181610
Hämeen lääni
2631111813
Kymen lääni
362812148
Mikkelin lääni
2131152310
Pohjois-Karjalan lääni
628222219
Kuopion lääni
1922152813
Keski-Suomen lääni
839162311
Vaasan lääni
826122920
Oulun lääni
1928141522
Lapin lääni
254613152

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
40346143
Ylempi toimihenkilö
34386138
Alempi toimihenkilö
3028141412
Työntekijä
2027172312
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
33395149
Maatalousyrittäjä
41083737
Opiskelija
2435141710
Eläkeläinen
173322179
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
3130141410
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
2531141711
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2129211118
SAK
2428162010
STTK
313113167
AKAVA
254210146
MTK
21693636

KESK
82983122
KOK
39321197
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
32379128
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
3423141116
Vihreät
313310169
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
302120206
En osaa sanoa
163221246
En halua sanoa
1131231915


Lataa tiedot .CSV tiedostona: