Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Puolueettomuuden merkitys on viime aikoina siinä määrin muuttunut, ettei ehdoton siitä kiinni pitäminen ole enää järkevää

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1827182313

Mies
2031142211
Nainen
1524212414

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1334162116
36-45 vuotta
1722163014
46-55 vuotta
1633201911
56-65 vuotta
2127181913
66 tai vanhempi
2225152511

Alle 4 000 asukasta
1718172519
4 000 - 8 000 asukasta
1321212716
8 000 - 30 000 asukasta
1530182015
30 000 - 80 000 asukasta
1829162213
Yli 80 000 asukasta
233115237

Kansakoulu
1528202113
Keski- tai peruskoulu
1822182515
Ylioppilastutkinto
213313239

Ei ammatillista koulutusta
1425242510
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1627192015
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1824182514
Opistotasoinen ammattikoulutus
1630152315
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
28339236

Maa- ja metsätalous
1124182817
Teollisuus ja rakennustoiminta
2028162113
Yksityinen palvelutoiminta
2031151913
Julkinen palvelutoiminta
1630172413
En ole mukana työelämässä
1825202411

Uudenmaan lääni
203217217
Turun ja Porin lääni
2225122316
Hämeen lääni
1432142613
Kymen lääni
183722185
Mikkelin lääni
1028231520
Pohjois-Karjalan lääni
1529103312
Kuopion lääni
1517212123
Keski-Suomen lääni
2421141922
Vaasan lääni
1226242312
Oulun lääni
1223153215
Lapin lääni
2614321610

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
312981713
Ylempi toimihenkilö
123213367
Alempi toimihenkilö
1735151714
Työntekijä
1726192016
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2233132110
Maatalousyrittäjä
1121213014
Opiskelija
1439161912
Eläkeläinen
2320172510
Kotiäiti/-rouva
191930304
Työtön
1216282416
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
1122222716
KOK
332713206
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
173117239
SDP
203020199
SKL
016123240
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1515133221
Vihreät
2034151911
Jokin muu
1627241614
En äänestäisi lainkaan
1731152114
En osaa sanoa
1530152614
En halua sanoa
1327212613


Lataa tiedot .CSV tiedostona: