Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Puolueettomuuden merkitys on viime aikoina siinä määrin muuttunut, ettei ehdoton siitä kiinni pitäminen ole enää järkevää

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1428172118

Mies
1930151717
Nainen
925202519

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1429122518
36-45 vuotta
1526201720
46-55 vuotta
1528182018
56-65 vuotta
1531142119
66 tai vanhempi
1329202413

Alle 4 000 asukasta
1429101924
4 000 - 8 000 asukasta
927182420
8 000 - 30 000 asukasta
1326192318
30 000 - 80 000 asukasta
1928161519
Yli 80 000 asukasta
1731162016


Ei ammatillista koulutusta
924202717
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1125162322
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1525192022
Opistotasoinen ammattikoulutus
1627162119
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
214216146

Maa- ja metsätalous
1023132823
Teollisuus ja rakennustoiminta
2128161618
Yksityinen palvelutoiminta
1928141819
Julkinen palvelutoiminta
1330192116
En ole mukana työelämässä
1027192319

Uudenmaan lääni
1732171816
Turun ja Porin lääni
1627172116
Hämeen lääni
1525162420
Kymen lääni
2132121717
Mikkelin lääni
1321103818
Pohjois-Karjalan lääni
628341316
Kuopion lääni
330132131
Keski-Suomen lääni
827252216
Vaasan lääni
1223201820
Oulun lääni
1126201922
Lapin lääni
1933132113

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
143711296
Ylempi toimihenkilö
293613138
Alempi toimihenkilö
1629181918
Työntekijä
1325172122
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1833161815
Maatalousyrittäjä
102782922
Opiskelija
1437152014
Eläkeläinen
1122232219
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
624192723
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
1524202018
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1132112125
SAK
1125172620
STTK
2131141714
AKAVA
1542161510
MTK
731112722

KESK
829132721
KOK
293217138
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
1432142116
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1127111634
Vihreät
1533122416
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
1815261521
En osaa sanoa
1025272414
En halua sanoa
926232022


Lataa tiedot .CSV tiedostona: