Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Lopullinen päätös maamme liittymisestä EY:n jäseneksi tulee tehdä kansanäänestyksen jälkeen kansalaisten enemmistön mielipiteen mukaan

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
53191097

Mies
5418989
Nainen
53201295

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
46281195
36-45 vuotta
5721965
46-55 vuotta
53201197
56-65 vuotta
55149911
66 tai vanhempi
54161079

Alle 4 000 asukasta
6114947
4 000 - 8 000 asukasta
60151274
8 000 - 30 000 asukasta
55209104
30 000 - 80 000 asukasta
53211068
Yli 80 000 asukasta
4819101111

Kansakoulu
61141165
Keski- tai peruskoulu
5821856
Ylioppilastutkinto
3823121511

Ei ammatillista koulutusta
55201263
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
6513966
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
5819967
Opistotasoinen ammattikoulutus
472212910
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
3026122013

Maa- ja metsätalous
6617429
Teollisuus ja rakennustoiminta
56181087
Yksityinen palvelutoiminta
472113117
Julkinen palvelutoiminta
4820111010
En ole mukana työelämässä
55181095

Uudenmaan lääni
4221131210
Turun ja Porin lääni
54179810
Hämeen lääni
5922863
Kymen lääni
52221565
Mikkelin lääni
5310131310
Pohjois-Karjalan lääni
5231448
Kuopion lääni
6515686
Keski-Suomen lääni
6216977
Vaasan lääni
6117893
Oulun lääni
6018576
Lapin lääni
50142068

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
3515131323
Ylempi toimihenkilö
3619141912
Alempi toimihenkilö
48261178
Työntekijä
6118964
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
571581010
Maatalousyrittäjä
6620445
Opiskelija
393012118
Eläkeläinen
54121397
Kotiäiti/-rouva
7477110
Työtön
6518842
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
6320555
KOK
3121111521
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
6396173
SDP
53151399
SKL
6888124
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
6623044
Vihreät
511711127
Jokin muu
59118811
En äänestäisi lainkaan
58251303
En osaa sanoa
45251495
En halua sanoa
56211373


Lataa tiedot .CSV tiedostona: