Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Lopullinen päätös maamme liittymisestä EY:n jäseneksi tulee tehdä kansanäänestyksen jälkeen kansalaisten enemmistön mielipiteen mukaan

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
54211094

Mies
5620985
Nainen
512112104

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
512012125
36-45 vuotta
52241282
46-55 vuotta
53221284
56-65 vuotta
5524695
66 tai vanhempi
5719767

Alle 4 000 asukasta
59191092
4 000 - 8 000 asukasta
58211162
8 000 - 30 000 asukasta
5819985
30 000 - 80 000 asukasta
53201174
Yli 80 000 asukasta
462411126


Ei ammatillista koulutusta
55201343
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
6516843
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
6222844
Opistotasoinen ammattikoulutus
52228115
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
232517258

Maa- ja metsätalous
5725941
Teollisuus ja rakennustoiminta
61185104
Yksityinen palvelutoiminta
48258126
Julkinen palvelutoiminta
512212103
En ole mukana työelämässä
55181375

Uudenmaan lääni
50188167
Turun ja Porin lääni
54181476
Hämeen lääni
5426973
Kymen lääni
53249113
Mikkelin lääni
51281353
Pohjois-Karjalan lääni
6622036
Kuopion lääni
64161034
Keski-Suomen lääni
4830855
Vaasan lääni
6291553
Oulun lääni
55181491
Lapin lääni
44311362

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
202992614
Ylempi toimihenkilö
283014216
Alempi toimihenkilö
51241364
Työntekijä
6619842
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
54146205
Maatalousyrittäjä
6331200
Opiskelija
531714115
Eläkeläinen
56151166
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
51251354
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
511913106
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
641111114
SAK
6721523
STTK
512011134
AKAVA
252817225
MTK
6227720

KESK
5626943
KOK
3119102810
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
6119585
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
7023202
Vihreät
53241390
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
56151565
En osaa sanoa
51231573
En halua sanoa
60201133


Lataa tiedot .CSV tiedostona: