Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden puolestapuhujat levittävät tahallaan vääriä tietoja asiasta saadakseen kansalaiset suopeiksi jäsenyydelle

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1919271814

Mies
2118251915
Nainen
1721291714

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1317371716
36-45 vuotta
1423292211
46-55 vuotta
2217261816
56-65 vuotta
2217251618
66 tai vanhempi
2525191612

Alle 4 000 asukasta
2623231114
4 000 - 8 000 asukasta
2720241413
8 000 - 30 000 asukasta
222326189
30 000 - 80 000 asukasta
1222272117
Yli 80 000 asukasta
1413292219

Kansakoulu
282023169
Keski- tai peruskoulu
1923251813
Ylioppilastutkinto
813332123

Ei ammatillista koulutusta
252624147
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
2322281511
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2219242015
Opistotasoinen ammattikoulutus
1515342015
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
915232329

Maa- ja metsätalous
372718115
Teollisuus ja rakennustoiminta
1920242016
Yksityinen palvelutoiminta
1113322420
Julkinen palvelutoiminta
2017311813
En ole mukana työelämässä
1822261614

Uudenmaan lääni
1416302018
Turun ja Porin lääni
2719281015
Hämeen lääni
2124222012
Kymen lääni
1423282015
Mikkelin lääni
1523182815
Pohjois-Karjalan lääni
1223212713
Kuopion lääni
152931196
Keski-Suomen lääni
2221291017
Vaasan lääni
2820251312
Oulun lääni
231431237
Lapin lääni
2016222020

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1917191923
Ylempi toimihenkilö
1212332815
Alempi toimihenkilö
1223252414
Työntekijä
2217331611
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1818152622
Maatalousyrittäjä
45301824
Opiskelija
816361525
Eläkeläinen
2721171515
Kotiäiti/-rouva
1919301915
Työtön
192727186
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
302225147
KOK
1010182537
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
112614934
SDP
1618282115
SKL
402420160
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
42231589
Vihreät
1617261921
Jokin muu
1124222416
En äänestäisi lainkaan
2020321413
En osaa sanoa
82638225
En halua sanoa
291731157


Lataa tiedot .CSV tiedostona: