Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden vastustus perustuu enemmänkin tunteisiin kuin tietoon

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1732191713

Mies
1935161613
Nainen
1530231812

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1441171514
36-45 vuotta
1535211613
46-55 vuotta
1530231714
56-65 vuotta
2327191912
66 tai vanhempi
2232141613

Alle 4 000 asukasta
1723151923
4 000 - 8 000 asukasta
1825181820
8 000 - 30 000 asukasta
1334202011
30 000 - 80 000 asukasta
193623146
Yli 80 000 asukasta
2135171411

Kansakoulu
1728191914
Keski- tai peruskoulu
1629201914
Ylioppilastutkinto
1943181110

Ei ammatillista koulutusta
1732221411
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1429222213
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2030171914
Opistotasoinen ammattikoulutus
1637191215
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
2241141210

Maa- ja metsätalous
1121192126
Teollisuus ja rakennustoiminta
1833191613
Yksityinen palvelutoiminta
2234191411
Julkinen palvelutoiminta
1631231813
En ole mukana työelämässä
183816169

Uudenmaan lääni
194118128
Turun ja Porin lääni
2225181716
Hämeen lääni
1329231518
Kymen lääni
203523156
Mikkelin lääni
1828152513
Pohjois-Karjalan lääni
1537122510
Kuopion lääni
1227212515
Keski-Suomen lääni
1431261416
Vaasan lääni
1730171715
Oulun lääni
1331142118
Lapin lääni
203614208

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
313510813
Ylempi toimihenkilö
74323187
Alempi toimihenkilö
173723139
Työntekijä
1727241814
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1926172117
Maatalousyrittäjä
916163027
Opiskelija
1549111411
Eläkeläinen
2333131710
Kotiäiti/-rouva
1926301115
Työtön
1631181814
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
1322212419
KOK
35321787
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
114026119
SDP
213419178
SKL
0444448
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1519152126
Vihreät
153421219
Jokin muu
2241141111
En äänestäisi lainkaan
1538181413
En osaa sanoa
134622127
En halua sanoa
1235191913


Lataa tiedot .CSV tiedostona: