Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden vastustus perustuu enemmänkin tunteisiin kuin tietoon

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1631201812

Mies
1928182014
Nainen
1435231510

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1239182010
36-45 vuotta
1236251611
46-55 vuotta
1531182113
56-65 vuotta
2126201517
66 tai vanhempi
2028211611

Alle 4 000 asukasta
1414292219
4 000 - 8 000 asukasta
1426242014
8 000 - 30 000 asukasta
1930201713
30 000 - 80 000 asukasta
1635191710
Yli 80 000 asukasta
1638191710


Ei ammatillista koulutusta
1523242214
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1523222016
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1726271615
Opistotasoinen ammattikoulutus
1744111611
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
184318163

Maa- ja metsätalous
615242820
Teollisuus ja rakennustoiminta
2028171617
Yksityinen palvelutoiminta
213621138
Julkinen palvelutoiminta
1435191813
En ole mukana työelämässä
1632221810

Uudenmaan lääni
173519209
Turun ja Porin lääni
1631192112
Hämeen lääni
1532182114
Kymen lääni
213622119
Mikkelin lääni
1523311513
Pohjois-Karjalan lääni
2234161313
Kuopion lääni
1828211912
Keski-Suomen lääni
1723271613
Vaasan lääni
1820201721
Oulun lääni
1531221216
Lapin lääni
844211015

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
26466146
Ylempi toimihenkilö
1736161910
Alempi toimihenkilö
1932191613
Työntekijä
1227271717
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2334201310
Maatalousyrittäjä
812243120
Opiskelija
114518215
Eläkeläinen
2026221712
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
1733181713
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
1831191812
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
184341421
SAK
1527251715
STTK
1539171711
AKAVA
183821184
MTK
713272722

KESK
830212116
KOK
274214114
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
2335181211
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1420161832
Vihreät
74020268
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
1726212014
En osaa sanoa
172927188
En halua sanoa
1222271918


Lataa tiedot .CSV tiedostona: