Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenhakemus on loukkaus niitä kohtaan, jotka ovat taistelleet maallemme itsenäisyyden

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2815152120

Mies
2713132321
Nainen
2816171819

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
2316202021
36-45 vuotta
2414172519
46-55 vuotta
2517112224
56-65 vuotta
2910161923
66 tai vanhempi
391791716

Alle 4 000 asukasta
412281413
4 000 - 8 000 asukasta
3720131314
8 000 - 30 000 asukasta
3316132016
30 000 - 80 000 asukasta
2112222123
Yli 80 000 asukasta
189152829

Kansakoulu
3717151712
Keski- tai peruskoulu
3315151718
Ylioppilastutkinto
1010143134

Ei ammatillista koulutusta
3519171412
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
3617131714
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
3115172017
Opistotasoinen ammattikoulutus
2113152525
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
89123041

Maa- ja metsätalous
50235109
Teollisuus ja rakennustoiminta
2815132122
Yksityinen palvelutoiminta
227172429
Julkinen palvelutoiminta
2215172521
En ole mukana työelämässä
2916161917

Uudenmaan lääni
188152829
Turun ja Porin lääni
3113171819
Hämeen lääni
2915151919
Kymen lääni
2022202217
Mikkelin lääni
3510181520
Pohjois-Karjalan lääni
311982119
Kuopion lääni
332519176
Keski-Suomen lääni
411691619
Vaasan lääni
4019151410
Oulun lääni
3024101917
Lapin lääni
248162226

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
25462142
Ylempi toimihenkilö
145193229
Alempi toimihenkilö
1917182224
Työntekijä
3116162017
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
3111112225
Maatalousyrittäjä
5723457
Opiskelija
1516133125
Eläkeläinen
4013131813
Kotiäiti/-rouva
337301515
Työtön
2724191216
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
472111137
KOK
104162841
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
261191734
SDP
2313152521
SKL
4832488
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
431515158
Vihreät
227132632
Jokin muu
241432432
En äänestäisi lainkaan
2717181521
En osaa sanoa
1917232218
En halua sanoa
331820189


Lataa tiedot .CSV tiedostona: