Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden seurauksena raaka-aineiden kierrätys ja uusiokäyttö tehostuisivat maassamme

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
19313495

Mies
20352796
Nainen
18264194

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
183633112
36-45 vuotta
22343275
46-55 vuotta
18313487
56-65 vuotta
21313295
66 tai vanhempi
21273594

Alle 4 000 asukasta
122343128
4 000 - 8 000 asukasta
202637105
8 000 - 30 000 asukasta
19343385
30 000 - 80 000 asukasta
233132103
Yli 80 000 asukasta
20343195

Kansakoulu
182637107
Keski- tai peruskoulu
20323385
Ylioppilastutkinto
20373192

Ei ammatillista koulutusta
192635105
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
18283697
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
25323183
Opistotasoinen ammattikoulutus
15313896
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
194127102

Maa- ja metsätalous
15274177
Teollisuus ja rakennustoiminta
23333284
Yksityinen palvelutoiminta
23303574
Julkinen palvelutoiminta
173433106
En ole mukana työelämässä
192934104

Uudenmaan lääni
18333584
Turun ja Porin lääni
21323285
Hämeen lääni
252732103
Kymen lääni
34323130
Mikkelin lääni
183830103
Pohjois-Karjalan lääni
132735138
Kuopion lääni
132542136
Keski-Suomen lääni
123626197
Vaasan lääni
11334275
Oulun lääni
19313378
Lapin lääni
322226106

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
23442128
Ylempi toimihenkilö
163434151
Alempi toimihenkilö
20323484
Työntekijä
21313286
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
253526104
Maatalousyrittäjä
11294199
Opiskelija
20373192
Eläkeläinen
18224294
Kotiäiti/-rouva
30333040
Työtön
162636136
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
133036137
KOK
28382274
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
17373490
SDP
23322977
SKL
1216441612
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
2515281711
Vihreät
25303473
Jokin muu
272727115
En äänestäisi lainkaan
183235103
En osaa sanoa
13374182
En halua sanoa
15274384


Lataa tiedot .CSV tiedostona: