Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden seurauksena raaka-aineiden kierrätys ja uusiokäyttö tehostuisivat maassamme

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
16343495

Mies
19352997
Nainen
12344092

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
14422993
36-45 vuotta
16373682
46-55 vuotta
153231137
56-65 vuotta
193629610
66 tai vanhempi
16294193

Alle 4 000 asukasta
92645162
4 000 - 8 000 asukasta
103138128
8 000 - 30 000 asukasta
16343665
30 000 - 80 000 asukasta
18393262
Yli 80 000 asukasta
193727116


Ei ammatillista koulutusta
12274683
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
152837108
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
183333106
Opistotasoinen ammattikoulutus
15432974
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
164525103

Maa- ja metsätalous
102342155
Teollisuus ja rakennustoiminta
213230510
Yksityinen palvelutoiminta
23412772
Julkinen palvelutoiminta
134032104
En ole mukana työelämässä
133239104

Uudenmaan lääni
193332105
Turun ja Porin lääni
143932104
Hämeen lääni
17333677
Kymen lääni
20323881
Mikkelin lääni
15364405
Pohjois-Karjalan lääni
6444133
Kuopion lääni
21333444
Keski-Suomen lääni
8443383
Vaasan lääni
122733148
Oulun lääni
122335169
Lapin lääni
10483162

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
14541739
Ylempi toimihenkilö
20402965
Alempi toimihenkilö
183630106
Työntekijä
143434115
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
23402944
Maatalousyrittäjä
12185184
Opiskelija
143736121
Eläkeläinen
132839105
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
133331127
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
16343585
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
113929711
SAK
163235125
STTK
17402976
AKAVA
17432593
MTK
112249112

KESK
113235117
KOK
24491853
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
14373476
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
203030119
Vihreät
173829123
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
143530153
En osaa sanoa
12295061
En halua sanoa
152440127


Lataa tiedot .CSV tiedostona: