Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyys avaa ovet opiskelijoille ja tutkijoille vapaasti tulla ja mennä

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
35361962

Mies
35381872
Nainen
37342151

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
44321672
36-45 vuotta
32372163
46-55 vuotta
35362061
56-65 vuotta
36391851
66 tai vanhempi
33371954

Alle 4 000 asukasta
352719151
4 000 - 8 000 asukasta
30392262
8 000 - 30 000 asukasta
32391953
30 000 - 80 000 asukasta
42351930
Yli 80 000 asukasta
40341762

Kansakoulu
30362462
Keski- tai peruskoulu
40341672
Ylioppilastutkinto
38381751

Ei ammatillista koulutusta
32292863
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
32381963
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
38361961
Opistotasoinen ammattikoulutus
37361852
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
41391352

Maa- ja metsätalous
29342294
Teollisuus ja rakennustoiminta
38352052
Yksityinen palvelutoiminta
36411671
Julkinen palvelutoiminta
35371962
En ole mukana työelämässä
37342051

Uudenmaan lääni
37352142
Turun ja Porin lääni
39311882
Hämeen lääni
42371451
Kymen lääni
42352020
Mikkelin lääni
35401383
Pohjois-Karjalan lääni
373812102
Kuopion lääni
23481388
Keski-Suomen lääni
33382153
Vaasan lääni
30332870
Oulun lääni
353319102
Lapin lääni
24462224

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
423115100
Ylempi toimihenkilö
33401852
Alempi toimihenkilö
36372052
Työntekijä
34372152
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
44331561
Maatalousyrittäjä
293620114
Opiskelija
48321550
Eläkeläinen
35332152
Kotiäiti/-rouva
22482270
Työtön
31352092
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
30322673
KOK
51341041
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
43371700
SDP
39341941
SKL
204420124
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
283615134
Vihreät
39391831
Jokin muu
30431483
En äänestäisi lainkaan
39252166
En osaa sanoa
29422082
En halua sanoa
31362192


Lataa tiedot .CSV tiedostona: