Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyys avaa ovet opiskelijoille ja tutkijoille vapaasti tulla ja mennä

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
32381873

Mies
31371964
Nainen
33401681

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
39411243
36-45 vuotta
29491560
46-55 vuotta
31382182
56-65 vuotta
323515106
66 tai vanhempi
34302752

Alle 4 000 asukasta
28402235
4 000 - 8 000 asukasta
26362393
8 000 - 30 000 asukasta
34391681
30 000 - 80 000 asukasta
34391382
Yli 80 000 asukasta
34401654


Ei ammatillista koulutusta
30302484
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
29371794
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
35381773
Opistotasoinen ammattikoulutus
33451461
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
33421661

Maa- ja metsätalous
272727115
Teollisuus ja rakennustoiminta
32401683
Yksityinen palvelutoiminta
40371562
Julkinen palvelutoiminta
32441572
En ole mukana työelämässä
31372073

Uudenmaan lääni
35391582
Turun ja Porin lääni
34381881
Hämeen lääni
33381855
Kymen lääni
33381683
Mikkelin lääni
263626103
Pohjois-Karjalan lääni
41282260
Kuopion lääni
25452141
Keski-Suomen lääni
27442250
Vaasan lääni
353012118
Oulun lääni
27352293
Lapin lääni
31481720

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
31431193
Ylempi toimihenkilö
33411780
Alempi toimihenkilö
34421372
Työntekijä
28402082
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
45341353
Maatalousyrittäjä
33222984
Opiskelija
40411602
Eläkeläinen
283420104
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
27431775
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
36341874
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
462514140
SAK
28431972
STTK
34431362
AKAVA
28471661
MTK
29312494

KESK
293121124
KOK
41421041
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
34401762
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
30439117
Vihreät
35411951
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
38292622
En osaa sanoa
25462151
En halua sanoa
29372174


Lataa tiedot .CSV tiedostona: