Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden vastustus on turhaa, koska maamme ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa liittyy EY:n jäseneksi

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1527211817

Mies
1625201918
Nainen
1429221816

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1120292416
36-45 vuotta
1124271818
46-55 vuotta
1433181717
56-65 vuotta
1930151618
66 tai vanhempi
2026151719

Alle 4 000 asukasta
1424181427
4 000 - 8 000 asukasta
1622161825
8 000 - 30 000 asukasta
1125222218
30 000 - 80 000 asukasta
1931241610
Yli 80 000 asukasta
1730231613

Kansakoulu
1826181817
Keski- tai peruskoulu
1323231920
Ylioppilastutkinto
1432231813

Ei ammatillista koulutusta
1719252114
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1726191720
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1528192117
Opistotasoinen ammattikoulutus
1029261419
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1632172013

Maa- ja metsätalous
919142135
Teollisuus ja rakennustoiminta
1628182018
Yksityinen palvelutoiminta
1432261413
Julkinen palvelutoiminta
1629211617
En ole mukana työelämässä
1625241913

Uudenmaan lääni
1532231513
Turun ja Porin lääni
1921191919
Hämeen lääni
1621241918
Kymen lääni
1735231212
Mikkelin lääni
1325231523
Pohjois-Karjalan lääni
1037172312
Kuopion lääni
617232327
Keski-Suomen lääni
1431162119
Vaasan lääni
1320202320
Oulun lääni
1725211915
Lapin lääni
1828161620

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1038151719
Ylempi toimihenkilö
940191912
Alempi toimihenkilö
1236251114
Työntekijä
1723231818
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1824182218
Maatalousyrittäjä
51892343
Opiskelija
1420282315
Eläkeläinen
2227171614
Kotiäiti/-rouva
153319267
Työtön
1418282214
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
723162429
KOK
2733181111
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
2329201111
SDP
2129191613
SKL
42442444
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1515131932
Vihreät
1625242016
Jokin muu
2419221914
En äänestäisi lainkaan
1427301315
En osaa sanoa
72930249
En halua sanoa
1030281714


Lataa tiedot .CSV tiedostona: