Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenyyden vastustus on turhaa, koska maamme ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa liittyy EY:n jäseneksi

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1326241816

Mies
1425211719
Nainen
1128271813

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
933221818
36-45 vuotta
927302111
46-55 vuotta
1125281915
56-65 vuotta
1425211722
66 tai vanhempi
2027171717

Alle 4 000 asukasta
1219211728
4 000 - 8 000 asukasta
1027271518
8 000 - 30 000 asukasta
1424222117
30 000 - 80 000 asukasta
1730221711
Yli 80 000 asukasta
1329261715


Ei ammatillista koulutusta
924221823
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1823201719
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1626251320
Opistotasoinen ammattikoulutus
929292111
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
113325219

Maa- ja metsätalous
620152332
Teollisuus ja rakennustoiminta
1325281616
Yksityinen palvelutoiminta
1431251811
Julkinen palvelutoiminta
1329241914
En ole mukana työelämässä
1525241717

Uudenmaan lääni
1430261613
Turun ja Porin lääni
1924241914
Hämeen lääni
1130211918
Kymen lääni
212620219
Mikkelin lääni
10363888
Pohjois-Karjalan lääni
1325221619
Kuopion lääni
619272521
Keski-Suomen lääni
1333191914
Vaasan lääni
1218201430
Oulun lääni
720231928
Lapin lääni
1521331515

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
646171414
Ylempi toimihenkilö
83035178
Alempi toimihenkilö
1324272113
Työntekijä
1524241819
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1928211415
Maatalousyrittäjä
418182927
Opiskelija
638192214
Eläkeläinen
2022231319
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
1026271323
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
1427241419
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
432212121
SAK
1622242018
STTK
1137261410
AKAVA
102829247
MTK
420183322

KESK
1122202222
KOK
144219149
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
242821159
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
714142343
Vihreät
729272710
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
152424823
En osaa sanoa
828342010
En halua sanoa
919301526


Lataa tiedot .CSV tiedostona: