Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY haluaa Suomen jäsenekseen päästäkseen käsiksi metsiimme ja rantoihimme

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1616212718

Mies
1515182921
Nainen
1717242516

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1018212724
36-45 vuotta
1212223321
46-55 vuotta
1315222919
56-65 vuotta
1619192519
66 tai vanhempi
3118181713

Alle 4 000 asukasta
2519182213
4 000 - 8 000 asukasta
2118232313
8 000 - 30 000 asukasta
2117212713
30 000 - 80 000 asukasta
819212823
Yli 80 000 asukasta
1012183327

Kansakoulu
2419222310
Keski- tai peruskoulu
1617183016
Ylioppilastutkinto
411213033

Ei ammatillista koulutusta
1922251515
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
2318212412
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1714213414
Opistotasoinen ammattikoulutus
1114222923
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
413153038

Maa- ja metsätalous
351623167
Teollisuus ja rakennustoiminta
1516202920
Yksityinen palvelutoiminta
814173129
Julkinen palvelutoiminta
1316233215
En ole mukana työelämässä
1817202518

Uudenmaan lääni
911223324
Turun ja Porin lääni
1716212817
Hämeen lääni
1622182319
Kymen lääni
1515202228
Mikkelin lääni
1818232515
Pohjois-Karjalan lääni
1719172519
Kuopion lääni
171925318
Keski-Suomen lääni
2812143412
Vaasan lääni
242224198
Oulun lääni
1915232614
Lapin lääni
1414182428

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1013171544
Ylempi toimihenkilö
1112203720
Alempi toimihenkilö
1015213815
Työntekijä
1616233014
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1421171831
Maatalousyrittäjä
381332134
Opiskelija
620202232
Eläkeläinen
2715192312
Kotiäiti/-rouva
026371919
Työtön
2118132816
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
282124197
KOK
412123042
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1714141437
SDP
1218183317
SKL
322416244
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
321525196
Vihreät
138222828
Jokin muu
82483224
En äänestäisi lainkaan
1420182720
En osaa sanoa
710303814
En halua sanoa
2318252012


Lataa tiedot .CSV tiedostona: