Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Maamme EY-jäsenyyteen liittyvistä asioista on jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
810133434

Mies
812123532
Nainen
79153236

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
71084332
36-45 vuotta
79123139
46-55 vuotta
710173234
56-65 vuotta
812143331
66 tai vanhempi
910143134

Alle 4 000 asukasta
136123532
4 000 - 8 000 asukasta
51293439
8 000 - 30 000 asukasta
710143235
30 000 - 80 000 asukasta
911123136
Yli 80 000 asukasta
611143731

Kansakoulu
88143137
Keski- tai peruskoulu
99113534
Ylioppilastutkinto
514143730

Ei ammatillista koulutusta
109132836
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
66133735
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1011113038
Opistotasoinen ammattikoulutus
612153531
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
716133826

Maa- ja metsätalous
76133437
Teollisuus ja rakennustoiminta
712123237
Yksityinen palvelutoiminta
811163232
Julkinen palvelutoiminta
612133533
En ole mukana työelämässä
89123632

Uudenmaan lääni
713163329
Turun ja Porin lääni
127113632
Hämeen lääni
510113042
Kymen lääni
911153826
Mikkelin lääni
813183328
Pohjois-Karjalan lääni
613104227
Kuopion lääni
64103150
Keski-Suomen lääni
51273145
Vaasan lääni
13993731
Oulun lääni
412123040
Lapin lääni
64262636

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1017212723
Ylempi toimihenkilö
316143334
Alempi toimihenkilö
812153628
Työntekijä
78133438
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
141183333
Maatalousyrittäjä
77143634
Opiskelija
61274035
Eläkeläinen
99152933
Kotiäiti/-rouva
411113341
Työtön
85123339
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
57133341
KOK
1219113325
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1714143417
SDP
88133434
SKL
412122844
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
6662555
Vihreät
69104133
Jokin muu
516242230
En äänestäisi lainkaan
811133037
En osaa sanoa
69164127
En halua sanoa
89132938


Lataa tiedot .CSV tiedostona: