Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Monissa EY-maissa on yhtä hyvä tai parempi sosiaaliturva kuin Suomessa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
618193519

Mies
919203416
Nainen
317193723

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
410184027
36-45 vuotta
717193719
46-55 vuotta
820193518
56-65 vuotta
826173017
66 tai vanhempi
716223816

Alle 4 000 asukasta
517223419
4 000 - 8 000 asukasta
814213223
8 000 - 30 000 asukasta
718213320
30 000 - 80 000 asukasta
518193916
Yli 80 000 asukasta
622163718


Ei ammatillista koulutusta
320233120
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
817223219
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
815233221
Opistotasoinen ammattikoulutus
620134019
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
520144416

Maa- ja metsätalous
514223227
Teollisuus ja rakennustoiminta
1317183614
Yksityinen palvelutoiminta
421183620
Julkinen palvelutoiminta
422163918
En ole mukana työelämässä
616243220

Uudenmaan lääni
524143519
Turun ja Porin lääni
819252719
Hämeen lääni
717203323
Kymen lääni
924123717
Mikkelin lääni
58284415
Pohjois-Karjalan lääni
313193825
Kuopion lääni
718193421
Keski-Suomen lääni
517283613
Vaasan lääni
68183923
Oulun lääni
516203522
Lapin lääni
615254210

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
9296516
Ylempi toimihenkilö
821173715
Alempi toimihenkilö
624133324
Työntekijä
717233617
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
519134418
Maatalousyrittäjä
416242927
Opiskelija
511164424
Eläkeläinen
518243118
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
815262721
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
517193720
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
418212136
SAK
917243019
STTK
821173914
AKAVA
323164215
MTK
216163333

KESK
215193527
KOK
620124912
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
825163415
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1416232325
Vihreät
812154520
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
615213321
En osaa sanoa
315233819
En halua sanoa
615312419


Lataa tiedot .CSV tiedostona: