Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY:n ulkopuolelle jääminen ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on meille tärkeämpää kuin vientietujemme turvaaminen

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1516262515

Mies
1615232815
Nainen
1418302214

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
918323010
36-45 vuotta
1517262714
46-55 vuotta
1317262616
56-65 vuotta
1915192718
66 tai vanhempi
2218221619

Alle 4 000 asukasta
232322178
4 000 - 8 000 asukasta
2518232010
8 000 - 30 000 asukasta
1618262611
30 000 - 80 000 asukasta
816312717
Yli 80 000 asukasta
1011243023

Kansakoulu
2119281910
Keski- tai peruskoulu
1617272414
Ylioppilastutkinto
712223522

Ei ammatillista koulutusta
191439149
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
2217242213
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1419262514
Opistotasoinen ammattikoulutus
1116263114
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
811153330

Maa- ja metsätalous
362023136
Teollisuus ja rakennustoiminta
1415232817
Yksityinen palvelutoiminta
1117193120
Julkinen palvelutoiminta
1515272516
En ole mukana työelämässä
1316312413

Uudenmaan lääni
1011282723
Turun ja Porin lääni
1517222615
Hämeen lääni
1817212813
Kymen lääni
518352612
Mikkelin lääni
202020288
Pohjois-Karjalan lääni
1915272312
Kuopion lääni
172531214
Keski-Suomen lääni
1919222214
Vaasan lääni
171828268
Oulun lääni
2518261911
Lapin lääni
1814222020

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
151362738
Ylempi toimihenkilö
1319193317
Alempi toimihenkilö
913263414
Työntekijä
1716272315
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1421242418
Maatalousyrittäjä
38212974
Opiskelija
89283815
Eläkeläinen
1915291714
Kotiäiti/-rouva
1519332211
Työtön
132532217
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
212823169
KOK
65133836
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1111292026
SDP
1115262816
SKL
44281644
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
32233068
Vihreät
1613193119
Jokin muu
1911223016
En äänestäisi lainkaan
1421312311
En osaa sanoa
91435319
En halua sanoa
151336238


Lataa tiedot .CSV tiedostona: