Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY:n ulkopuolelle jääminen ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on meille tärkeämpää kuin vientietujemme turvaaminen

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1415262518

Mies
1315202822
Nainen
1415322313

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1017203021
36-45 vuotta
1012263317
46-55 vuotta
1217262220
56-65 vuotta
1513252818
66 tai vanhempi
2019301516

Alle 4 000 asukasta
191933179
4 000 - 8 000 asukasta
1619252316
8 000 - 30 000 asukasta
1413302616
30 000 - 80 000 asukasta
1314242322
Yli 80 000 asukasta
1115213121


Ei ammatillista koulutusta
1813302411
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1820321711
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1617252416
Opistotasoinen ammattikoulutus
1017232821
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
53174034

Maa- ja metsätalous
192929148
Teollisuus ja rakennustoiminta
1212183522
Yksityinen palvelutoiminta
1014232526
Julkinen palvelutoiminta
1116272715
En ole mukana työelämässä
1613292216

Uudenmaan lääni
1114212724
Turun ja Porin lääni
1514292615
Hämeen lääni
159233219
Kymen lääni
1116183222
Mikkelin lääni
2115311815
Pohjois-Karjalan lääni
192222286
Kuopion lääni
1816361513
Keski-Suomen lääni
919421117
Vaasan lääni
1220261720
Oulun lääni
2016242611
Lapin lääni
81927338

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
69173137
Ylempi toimihenkilö
312163729
Alempi toimihenkilö
1410272720
Työntekijä
1218302611
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1611162131
Maatalousyrittäjä
202933144
Opiskelija
1214193124
Eläkeläinen
2015272011
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
1219332014
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
1612252321
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2111183611
SAK
1419322110
STTK
614272922
AKAVA
59154128
MTK
243627130

KESK
182426228
KOK
83143541
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
1216212819
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
271432189
Vihreät
1021193316
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
1118301820
En osaa sanoa
810402912
En halua sanoa
191536206


Lataa tiedot .CSV tiedostona: