Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Maamme tiedotusvälineet eivät toimi EY-kysymyksessä tasapuolisesti, vaan rajoittavat EY-vastaisen aineiston esilletuloa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
192333167

Mies
192131198
Nainen
182635137

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
152837173
36-45 vuotta
122240169
46-55 vuotta
152533187
56-65 vuotta
272030147
66 tai vanhempi
2722231510

Alle 4 000 asukasta
37192496
4 000 - 8 000 asukasta
232626168
8 000 - 30 000 asukasta
202832135
30 000 - 80 000 asukasta
171936206
Yli 80 000 asukasta
1122371910

Kansakoulu
272528134
Keski- tai peruskoulu
212532137
Ylioppilastutkinto
619392310

Ei ammatillista koulutusta
193131105
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
232633135
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
232132157
Opistotasoinen ammattikoulutus
1423322010
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
816352712

Maa- ja metsätalous
40262193
Teollisuus ja rakennustoiminta
162232189
Yksityinen palvelutoiminta
112237218
Julkinen palvelutoiminta
152438157
En ole mukana työelämässä
222430156

Uudenmaan lääni
121941207
Turun ja Porin lääni
2123251811
Hämeen lääni
19293298
Kymen lääni
172237158
Mikkelin lääni
153035105
Pohjois-Karjalan lääni
152925216
Kuopion lääni
272133136
Keski-Suomen lääni
262222215
Vaasan lääni
252831141
Oulun lääni
212132186
Lapin lääni
2220281014

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1710352117
Ylempi toimihenkilö
71840276
Alempi toimihenkilö
827371711
Työntekijä
202436136
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
222526188
Maatalousyrittäjä
382920112
Opiskelija
112439196
Eläkeläinen
282622164
Kotiäiti/-rouva
192233719
Työtön
222132156
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.


KESK
312626151
KOK
1217242720
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1117401414
SDP
182130227
SKL
323220160
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
34341968
Vihreät
172331189
Jokin muu
143038511
En äänestäisi lainkaan
13344176
En osaa sanoa
92055132
En halua sanoa
232232145


Lataa tiedot .CSV tiedostona: