Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Maamme tiedotusvälineet eivät toimi EY-kysymyksessä tasapuolisesti, vaan rajoittavat EY-vastaisen aineiston esilletuloa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
182234168

Mies
2120311710
Nainen
152538145

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
162431227
36-45 vuotta
112042188
46-55 vuotta
152536148
56-65 vuotta
242030179
66 tai vanhempi
24263497

Alle 4 000 asukasta
173133125
4 000 - 8 000 asukasta
222039125
8 000 - 30 000 asukasta
212331176
30 000 - 80 000 asukasta
1818341512
Yli 80 000 asukasta
142433199


Ei ammatillista koulutusta
241835154
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
222833104
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
232434126
Opistotasoinen ammattikoulutus
162232208
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
316362717

Maa- ja metsätalous
32243085
Teollisuus ja rakennustoiminta
232332175
Yksityinen palvelutoiminta
1423321515
Julkinen palvelutoiminta
122634206
En ole mukana työelämässä
192035157

Uudenmaan lääni
152135199
Turun ja Porin lääni
162930195
Hämeen lääni
242132158
Kymen lääni
211433219
Mikkelin lääni
153136810
Pohjois-Karjalan lääni
221934193
Kuopion lääni
18333793
Keski-Suomen lääni
1325331713
Vaasan lääni
182136116
Oulun lääni
271835154
Lapin lääni
1719381510

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
326312614
Ylempi toimihenkilö
821312613
Alempi toimihenkilö
1526331610
Työntekijä
222436133
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1421311319
Maatalousyrittäjä
372727100
Opiskelija
1526232313
Eläkeläinen
222234126
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
211544171
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
1720351511
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
142539180
SAK
262432124
STTK
102732246
AKAVA
618382512
MTK
36223670

KESK
262233162
KOK
812312722
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
162632186
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
45232372
Vihreät
142831216
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
212630119
En osaa sanoa
122545134
En halua sanoa
19194765


Lataa tiedot .CSV tiedostona: