Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Suomi säilyttää kansallisen omaleimaisuutensa EY:n jäsenenäkin

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2228181515

Mies
2726151515
Nainen
1830211515

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
2233151810
36-45 vuotta
253617138
46-55 vuotta
2528121519
56-65 vuotta
2225151621
66 tai vanhempi
1621251422

Alle 4 000 asukasta
926241426
4 000 - 8 000 asukasta
1825221916
8 000 - 30 000 asukasta
2325171816
30 000 - 80 000 asukasta
283215912
Yli 80 000 asukasta
2531161413


Ei ammatillista koulutusta
1325241718
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1617222122
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2027191617
Opistotasoinen ammattikoulutus
263591712
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
40411324

Maa- ja metsätalous
1019231928
Teollisuus ja rakennustoiminta
2823161517
Yksityinen palvelutoiminta
3429131112
Julkinen palvelutoiminta
2136141612
En ole mukana työelämässä
1825241614

Uudenmaan lääni
3028141512
Turun ja Porin lääni
2134161215
Hämeen lääni
1933171417
Kymen lääni
332617139
Mikkelin lääni
1515331818
Pohjois-Karjalan lääni
925192225
Kuopion lääni
1025311616
Keski-Suomen lääni
2023171622
Vaasan lääni
2423141518
Oulun lääni
201930919
Lapin lääni
153310318

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4049309
Ylempi toimihenkilö
3837968
Alempi toimihenkilö
243371916
Työntekijä
1822241817
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
392881114
Maatalousyrittäjä
620202033
Opiskelija
224016156
Eläkeläinen
1718301518
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
1424202315
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
2528181314
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2132111125
SAK
1722212118
STTK
2632141611
AKAVA
32441166
MTK
49292433

KESK
1327181625
KOK
4438935
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
2326191613
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
119113236
Vihreät
282921139
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
2423172112
En osaa sanoa
1734211412
En halua sanoa
1224251915


Lataa tiedot .CSV tiedostona: