Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: Kysymys Suomen EY-jäsenyydestä ei ole tiedolla ratkaistava asia, vaan ennen muuta arvovalinta

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
817282717

Mies
817252819
Nainen
718312616

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
313293915
36-45 vuotta
420253120
46-55 vuotta
712312522
56-65 vuotta
915252921
66 tai vanhempi
1425272011

Alle 4 000 asukasta
1022222222
4 000 - 8 000 asukasta
1416331817
8 000 - 30 000 asukasta
615302620
30 000 - 80 000 asukasta
619262618
Yli 80 000 asukasta
620243514


Ei ammatillista koulutusta
1115351816
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1117302316
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
917292519
Opistotasoinen ammattikoulutus
517283217
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
423173718

Maa- ja metsätalous
1419272016
Teollisuus ja rakennustoiminta
1011273120
Yksityinen palvelutoiminta
322213022
Julkinen palvelutoiminta
518312917
En ole mukana työelämässä
1218292315

Uudenmaan lääni
520233219
Turun ja Porin lääni
919252519
Hämeen lääni
916272817
Kymen lääni
522262518
Mikkelin lääni
310461523
Pohjois-Karjalan lääni
62234259
Kuopion lääni
1612303010
Keski-Suomen lääni
219362320
Vaasan lääni
1212352017
Oulun lääni
1416262023
Lapin lääni
62129354

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
93193417
Ylempi toimihenkilö
615282822
Alempi toimihenkilö
516213622
Työntekijä
717332318
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
519202824
Maatalousyrittäjä
1614331816
Opiskelija
214283817
Eläkeläinen
1520341711
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
1117273014
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
917302517
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
117323214
SAK
921282219
STTK
317233520
AKAVA
518233915
MTK
1611332018

KESK
1217262715
KOK
321193619
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
820262616
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1116203023
Vihreät
924233112
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
814302420
En osaa sanoa
510402817
En halua sanoa
817351523


Lataa tiedot .CSV tiedostona: