Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-ratkaisussa tulisi ottaa huomioon erityisesti nuorten mielipiteet, sillä pitkällä tähtäyksellä päätös vaikuttaa eniten juuri heidän elinoloihinsa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
263716154

Mies
263814145
Nainen
263618163

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
42388110
36-45 vuotta
184417163
46-55 vuotta
183916214
56-65 vuotta
273417156
66 tai vanhempi
263518127

Alle 4 000 asukasta
382616165
4 000 - 8 000 asukasta
274017104
8 000 - 30 000 asukasta
254015163
30 000 - 80 000 asukasta
293712163
Yli 80 000 asukasta
233518186


Ei ammatillista koulutusta
264114123
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
343319102
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
33381485
Opistotasoinen ammattikoulutus
213914224
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
123419287

Maa- ja metsätalous
233718155
Teollisuus ja rakennustoiminta
224114147
Yksityinen palvelutoiminta
214416134
Julkinen palvelutoiminta
203817212
En ole mukana työelämässä
363115124

Uudenmaan lääni
233717165
Turun ja Porin lääni
253020158
Hämeen lääni
254215153
Kymen lääni
253612215
Mikkelin lääni
214913180
Pohjois-Karjalan lääni
38311693
Kuopion lääni
36371690
Keski-Suomen lääni
234217133
Vaasan lääni
333312143
Oulun lääni
243220164
Lapin lääni
29486132

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
934142320
Ylempi toimihenkilö
133516305
Alempi toimihenkilö
244012204
Työntekijä
274516101
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
203916156
Maatalousyrittäjä
223918144
Opiskelija
333813151
Eläkeläinen
303019125
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
362918115
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
293417144
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
292118290
SAK
304213103
STTK
263914155
AKAVA
83919295
MTK
183620222

KESK
214018162
KOK
1426252510
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
303716114
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
34342075
Vihreät
34379191
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
333815110
En osaa sanoa
214614153
En halua sanoa
333511133


Lataa tiedot .CSV tiedostona: