Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-ratkaisu on Suomen tärkein ja kauaskantoisin linjavalinta vuosikymmeniin

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
54261163

Mies
6023763
Nainen
47291553

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
52291053
36-45 vuotta
5529941
46-55 vuotta
48309102
56-65 vuotta
5825754
66 tai vanhempi
56191654

Alle 4 000 asukasta
57221630
4 000 - 8 000 asukasta
50211675
8 000 - 30 000 asukasta
5626972
30 000 - 80 000 asukasta
52261143
Yli 80 000 asukasta
5629843


Ei ammatillista koulutusta
51211554
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
50251274
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
57221244
Opistotasoinen ammattikoulutus
5629762
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5634640

Maa- ja metsätalous
61151561
Teollisuus ja rakennustoiminta
6023862
Yksityinen palvelutoiminta
5727861
Julkinen palvelutoiminta
48321062
En ole mukana työelämässä
54241244

Uudenmaan lääni
5431842
Turun ja Porin lääni
50291144
Hämeen lääni
56231163
Kymen lääni
6413885
Mikkelin lääni
51232150
Pohjois-Karjalan lääni
31341669
Kuopion lääni
57221533
Keski-Suomen lääni
4542832
Vaasan lääni
6214892
Oulun lääni
53181693
Lapin lääni
6023860

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
6029363
Ylempi toimihenkilö
5731551
Alempi toimihenkilö
5228874
Työntekijä
46301193
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
7018631
Maatalousyrittäjä
63181242
Opiskelija
6030622
Eläkeläinen
53181744
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
49261472
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
57241053
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
6432000
SAK
49251384
STTK
5528782
AKAVA
4937841
MTK
67131802

KESK
63211132
KOK
5731741
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
5426754
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
571411145
Vihreät
4936771
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
52201556
En osaa sanoa
45321471
En halua sanoa
52211842


Lataa tiedot .CSV tiedostona: