Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Puolustusvoimat

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
00045919

Mies
00044817
Nainen
000251022

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
00015815
36-45 vuotta
00043724
46-55 vuotta
000261022
56-65 vuotta
000661017
66 tai vanhempi
000451218

Alle 4 000 asukasta
000441620
4 000 - 8 000 asukasta
00063918
8 000 - 30 000 asukasta
00026818
30 000 - 80 000 asukasta
00054720
Yli 80 000 asukasta
000341019


Ei ammatillista koulutusta
000661515
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
00025922
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
00045918
Opistotasoinen ammattikoulutus
00034822
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
00033616

Maa- ja metsätalous
00041613
Teollisuus ja rakennustoiminta
00055918
Yksityinen palvelutoiminta
000171312
Julkinen palvelutoiminta
00043628
En ole mukana työelämässä
000361017

Uudenmaan lääni
000261020
Turun ja Porin lääni
00022626
Hämeen lääni
000561015
Kymen lääni
000431323
Mikkelin lääni
00000811
Pohjois-Karjalan lääni
0007370
Kuopion lääni
00037718
Keski-Suomen lääni
00027818
Vaasan lääni
000021119
Oulun lääni
000106919
Lapin lääni
00055723

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
00004715
Ylempi toimihenkilö
00012916
Alempi toimihenkilö
000461121
Työntekijä
000451023
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
00013816
Maatalousyrittäjä
00020714
Opiskelija
000221018
Eläkeläinen
00065917
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00036624
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
000341017
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
000401616
SAK
000551119
STTK
00007725
AKAVA
00032421
MTK
00030321

KESK
00033518
KOK
00011511
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
000441520
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
0008202325
Vihreät
00038421
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
00085518
En osaa sanoa
00031825
En halua sanoa
00034915


Lataa tiedot .CSV tiedostona: