Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Sosiaaliturvajärjestelmä

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
000591522

Mies
0005101522
Nainen
000591423

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
0005101818
36-45 vuotta
0003101126
46-55 vuotta
000781629
56-65 vuotta
0008101418
66 tai vanhempi
000591519

Alle 4 000 asukasta
0004111518
4 000 - 8 000 asukasta
000591325
8 000 - 30 000 asukasta
0005101821
30 000 - 80 000 asukasta
000591919
Yli 80 000 asukasta
00059926


Ei ammatillista koulutusta
0007111718
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
0006111917
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
0006101622
Opistotasoinen ammattikoulutus
0004111125
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
00014932

Maa- ja metsätalous
000451415
Teollisuus ja rakennustoiminta
000991525
Yksityinen palvelutoiminta
000381327
Julkinen palvelutoiminta
000581424
En ole mukana työelämässä
0005111719

Uudenmaan lääni
000491225
Turun ja Porin lääni
000591126
Hämeen lääni
0008161320
Kymen lääni
000771922
Mikkelin lääni
000551427
Pohjois-Karjalan lääni
000661335
Kuopion lääni
000341816
Keski-Suomen lääni
0000111516
Vaasan lääni
000263214
Oulun lääni
000881121
Lapin lääni
0009132020

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
000031538
Ylempi toimihenkilö
000151028
Alempi toimihenkilö
000610922
Työntekijä
0007102123
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
0007121221
Maatalousyrittäjä
000721120
Opiskelija
0001101525
Eläkeläinen
000391816
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00011181320
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
000491718
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
00088827
SAK
0008121723
STTK
0004111123
AKAVA
00023835
MTK
00050727

KESK
000241225
KOK
000141127
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
0006101624
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
0001417197
Vihreät
00027825
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
0005222013
En osaa sanoa
0004101922
En halua sanoa
0006121621


Lataa tiedot .CSV tiedostona: