Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Poliisi

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
00034919

Mies
00045918
Nainen
00023820

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
00044517
36-45 vuotta
00024720
46-55 vuotta
000331024
56-65 vuotta
000451015
66 tai vanhempi
000331018

Alle 4 000 asukasta
00046922
4 000 - 8 000 asukasta
00047716
8 000 - 30 000 asukasta
00024824
30 000 - 80 000 asukasta
00053814
Yli 80 000 asukasta
000321117


Ei ammatillista koulutusta
000331414
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
000341021
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
000551023
Opistotasoinen ammattikoulutus
00014418
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
00021817

Maa- ja metsätalous
00015415
Teollisuus ja rakennustoiminta
00056815
Yksityinen palvelutoiminta
00022917
Julkinen palvelutoiminta
00024823
En ole mukana työelämässä
000441220

Uudenmaan lääni
000041317
Turun ja Porin lääni
00032520
Hämeen lääni
000741021
Kymen lääni
000841014
Mikkelin lääni
00003816
Pohjois-Karjalan lääni
00037721
Kuopion lääni
000231323
Keski-Suomen lääni
00000329
Vaasan lääni
00053318
Oulun lääni
00036617
Lapin lääni
00029913

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
00047014
Ylempi toimihenkilö
00014614
Alempi toimihenkilö
00012720
Työntekijä
00055819
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
000151521
Maatalousyrittäjä
00022916
Opiskelija
00001820
Eläkeläinen
000441318
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00075723
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
000341118
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SAK
000451220
STTK
00005317
AKAVA
00021615
MTK
00020721

KESK
00022720
KOK
00022814
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
000331117
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
00077737
Vihreät
00011525
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
000832025
En osaa sanoa
00026710
En halua sanoa
00038718


Lataa tiedot .CSV tiedostona: