Arvioikaa kouluarvosana-asteikolla (4-10), kuinka hyvin seuraavat tahot ovat hoitaneet omat tehtävänsä viime aikoina: Suomen Pankki

4
5
6
7
8
9
10


Koko väestö
00025202216

Mies
00028192215
Nainen
00021222318

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
00019182122
36-45 vuotta
00023212419
46-55 vuotta
00027222614
56-65 vuotta
00029212214
66 tai vanhempi
00025201814

Alle 4 000 asukasta
00030231618
4 000 - 8 000 asukasta
00024142515
8 000 - 30 000 asukasta
00029202413
30 000 - 80 000 asukasta
00021231825
Yli 80 000 asukasta
00021222115


Ei ammatillista koulutusta
00020211719
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
00034202013
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
00034202413
Opistotasoinen ammattikoulutus
00023232020
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
0006163120

Maa- ja metsätalous
00018152318
Teollisuus ja rakennustoiminta
00035221915
Yksityinen palvelutoiminta
00022182518
Julkinen palvelutoiminta
00023212515
En ole mukana työelämässä
00025212118

Uudenmaan lääni
00022202417
Turun ja Porin lääni
00020252120
Hämeen lääni
00034192016
Kymen lääni
00024162711
Mikkelin lääni
00026133113
Pohjois-Karjalan lääni
00028251913
Kuopion lääni
00029172012
Keski-Suomen lääni
00017271923
Vaasan lääni
00025182322
Oulun lääni
00029221913
Lapin lääni
00031192313

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
00012211824
Ylempi toimihenkilö
00016212614
Alempi toimihenkilö
00024202615
Työntekijä
00033202317
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
00035192010
Maatalousyrittäjä
00012162420
Opiskelija
00011242225
Eläkeläinen
00028211713
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
00030192414
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
00023192318
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
00021142529
SAK
00037191917
STTK
00023222214
AKAVA
0009242810
MTK
0009202418

KESK
00015142619
KOK
0009181926
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
00031272113
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
0005225514
Vihreät
00026192316
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
00048151211
En osaa sanoa
00017193417
En halua sanoa
00028212015


Lataa tiedot .CSV tiedostona: